مغزه-سنگ-مخزن-هیدروکربنی-kianpetroleum-1
17
تیر

مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی جایگاه نفت

مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی سنگی است که هم دارای ظرفیت ذخیره سازی (متخلخل )و هم توانایی عبور سیال از میان خود را دارد (تراوا است)، نحوه رفتار هیدروکربن مخزن...

ادامه مطلب