فرآیند-نانو-کاتالیستی-Kian-Petroleum
02
آذر

تبدیل نفت سنگین به سبک به روش نانو کاتالیستی

در این مقاله میخوانیم… : فرآیند نانو کاتالیستی تبدیل نفت خام و ته مانده های فوق سنگین به سبک به منظور کاهش وزن مولکولی نفت خامسنگین و آلاینده های...

ادامه مطلب