سوختهای-مایع-kianpetroleum
09
آذر

انواع سوخت

سوختهای مایع و جامد بطور كلي سوخت ها به سه بخش طبقه بندي ميشود: سوخت جامد سوخت مايع سوخت گازي سوخت ها موادي هستند كه با سوختن در وجود...

ادامه مطلب