روغن-پایه-کیان-پترولیوم-kianpetroleum
09
آذر

روغن پایه کیان پترولیوم

روغن پایه کیان پترولیوم روغن پارافینیک امروزه بیشتر روانکارهای مورد استفاده در ماشین آلات از روغن های پارافینک ساخته می شوند. روغن های پارافینک، هیدروکربن های سیر شده ای...

ادامه مطلب