روش-تبدیل-گاز-به-گازوئيل-kianpetroleum
09
آذر

روش تبدیل گاز به گازوئيل

روش تبدیل گاز به گازوئيل طبق گزارش انجمن جهانی انرژی حداقل تا سال 2020 گاز طبیعی بهترین گزینه به عنوان سوخت جایگزین نفت خواهد بود و تقاضای گاز در...

ادامه مطلب