روش-تبدیل-گاز-به-گازوئيل-kianpetroleum
09
آذر

روش تبدیل گاز به گازوئیل

روش تبدیل گاز به گازوئیل طبق گزارش انجمن جهانی انرژی حداقل تا سال ۲۰۲۰ گاز طبیعی بهترین گزینه به عنوان سوخت جایگزین نفت خواهد بود و تقاضای گاز در...

ادامه مطلب