حلالها-kianpetroleum
06
مرداد

حلالهای صنعتی پتروشیمی کدامند؟

حلالهای نفتی حلالها نفتی برش های سبکی هستند که تعداد اتم کرینشان در محدوده C4 تا C14 قرار دارد. این حلال ها کاربرد های گوناگونی در صنعت و کشاورزی دارند...

ادامه مطلب