تجهیز جایگاه های سوخت - kianpetroleum
23
مهر

برندینگ جایگاه سوخت

برندینگ چیست؟ طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع فراورده های نفتی  و یا همان طرح برندسازی جایگاه های سوخت رویکرد جدید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران...

ادامه مطلب