تقطير-در-خلإ-در-پالايشگاه---کیان-پترولیوم
01
مهر

نحوه عملكرد واحد تقطير در خلإ در پالايشگاه ها چیست؟

نحوه عملكرد واحد تقطیر در خلإ در پالايشگاه ها: مواد اولیه پس از انتقال از مخازن به واحد تقطیر در یک سری مبدلهای حرارتی با خرپالهای گرم موجود در...

ادامه مطلب