تقطير-در-خلإ-در-پالايشگاه---کیان-پترولیوم
01
مهر

نحوه عملکرد واحد تقطیر در خلإ در پالایشگاه ها چیست؟

نحوه عملکرد واحد تقطیر در خلإ در پالایشگاه ها: مواد اولیه پس از انتقال از مخازن به واحد تقطیر در یک سری مبدلهای حرارتی با خرپالهای گرم موجود در...

ادامه مطلب