تقاضا-وعرضه-بنزین-و-گازوئیل---کیان-پترولیوم
09
آذر

تقاضا وعرضه بنزین و گازوئیل

تقاضا وعرضه بنزین و گازوئیل بر اساس ترازنامه انرژی سال 1394 حدو 1318 میلیون بشکه معادل نفت خام در کشور از انواع انرژی مصرف میشود. رتب اول سبد سوخت...

ادامه مطلب