تست-کردن-مخازن-kianpetroleum
05
تیر

روشهای تست کردن مخازن و بهره برداری بعد از ساخت مخزن و قبل از بهره برداری آن

1 – 8- روشهای تست کردن مخازن (Testing tanks) و بهره برداری   بعد از ساخت مخزن (Making tank) و قبل از بهره برداری آن یک مجموعه تست بر...

ادامه مطلب