عرضه برش سنگین پتروشیمی نوری
20
تیر

اطلاعیه عرضه برش سنگین در رینگ بین الملل بورس انرژی

اطلاعیه عرضه برش سنگین پتروشیمی نوری نماد تجاری IHCNOPRBFS0000616 نام تولیدکننده شرکت پتروشیمی نوری تحویل 1400/06/16 تاریخ عرضه 1400/06/09 – ساعت 12:55:00 نام تجاری کالا برش سنگین شرکت پتروشیمی...

ادامه مطلب