برداشت-نفت---کیان-پترولیوم.
22
شهریور

از روش های برداشت نفت به وسيله فشار گاز چه اطلاعاتی دارید؟

روش های تولید نفت از میادین نفتی عمدتا به سه دسته تولید اولیه (Primary recovery)، تولید ثانویه (Secondary recovery) و ازدیاد برداشت (Tertiary recovery or EOR) تقسیم بندی می شوند. ازدیاد برداشت نفت (Enhanced oil recovery)...

ادامه مطلب