اوره-kianpetroleum
06
آذر

اوره چیست

اوره اوره (Urea) یا کاربامید (carbamide) یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی CO(NH₂)₂ است. اوره نخست به صورت آمونیاک بوده که از تجزیه آمینواسید ها ساخته شده بوده آمونیاک به دلیل سمیت زیاد برای...

ادامه مطلب