انواع-تقطیر---کیان-پترولیوم
14
بهمن

تقطیر

تقطیر منظور از تقطیر در واقع جداسازی فیزیکی برشهای نفتی در پالایشگاه است که اساس آن اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنهای مختلف است . هر چه هیدروکربن سنگینتر باشد...

ادامه مطلب