ترکیبات-گاز-طبیعی-خام-kianpetroleum
23
شهریور

استخراج گاز

ترکیبات گاز طبیعی خام در ایران گاز طبیعی خام را از دو نوع چاه استخراج می نمایند ۱ – چاههای مسقل گازی – از قبیل میادین گاز پارس جنوبی...

ادامه مطلب