بنزین معمولی، مجموعه ای از هیدروکربنهایی مانند پارافین‌ها (آلکانها)، نفتن ها(سیکلو آلکانها) و اولفینهاست ولی می شود اکتانها (C8H18) را به عنوان یکی از ترکیبات مشخص در بنزین به حساب آورد

بنزین محلولی قابل اشتعال و فرار از هیدروکربن هایی است که از نفت مشتق شده اند و به عنوان سوخت برای احتراق داخلی موتورها مورد استفاده قرار می گیرد. بنزین محصول جانبی فراورده های نفتی است که به دلیل داشتن انرژی زیاد در احتراق و ظرفیت ترکیب شدن با هوا در یک کاربراتور یک سوخت رایج برای اتومبیل ها بوده و همچنین به عنوان حلال روغن ها و چربی ها استفاده می شود

شرکت کیان پترولیوم با عنایت بر مزیت اصلی میهن عزیزمان ایران در بهره مندی از منابع غنی نفت و گاز در راستای تامین تخصصی انواع فراورده های پالایشگاهی ضمن بهره مندی از نیروهای متخصص در زمینه بازرگانی و لجستیک با تمرکز بر حوزه بیــن الملل , در سدد تامین مستقیم انواع فراورده های پالایشگاهی همچون بنزین از طریق انرژی ایران جهت خدمت رسانی به تجار و بازرگانان گرامی بوده تا بتواند در رشد اقتصادی و ارز آوری برای میهن عزیزمان ایران نقش موثرتری داشته باشد

شما می توانید از طریق فرم زیر درخواست سفارش خود را برای ما ارسال کنید. همکاران ما در واحد فروش با شما تماس خواهند گرفت.

۰۳۵۳۵۲۲۷۵۰۰ (تماس بگیرید)

آنالیز بنزین پالایش نفت بندرعباس:

 

مشخصات کیفی بنزین

مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد یا گواهی کیفیت

 

Dnte
D4052 Min720-Max775 Kg/m۳ Density@15˚C
D2699 ۸۷Min R.O.N
D2700 ۸۱Min M.O.N
D5191

۵۰-۶۲

۴۵-۶۰

۵۰-۶۵

۶۰-۷۰

۱۵Eaf.-15Khor

۱۶ Khor.-15Shah

۱۶Shnh.-30Aba.

۱Azn.- 14Esf

Vapour Pressure(Kpa) @
D86

۲۰-۴۶

۲۲-۴۰

۱Far.-30Aba.

۱Aza.-29Esf.

Evaporation @70˚C(V/V)
D86 Min46-Max71 V/V% Evaporation@100˚C
D86 Min75 V/V% Evaporation@150˚C
Min185-Max215 ˚C F. B. P
۲.0Max V/V% Residue
IP-17 Red Colour
D4052 Red Specific Gravity 60/60

 

آنالیز بنزین

 

TEST METHOD LIMIT UNIT ANALYSIS
۱۲۹۸ASTM D ۷۵۳ Kg/m3 C°Density15
۸۶ASTM D Disillation:
۸۶ASTM D MAX65 ۱۰% Evaporation @
۸۶ASTM D ۱۱۰ MAX ۵۰% Evaporation @
۸۶ASTM D ۱۵۰ MAX ۷۵ % Evaporation @
۸۶ASTM D ۲۰۵ MAX F.B.P
۸۶ASTM D ۲ MAX Vol% Residue
۸۶ASTM D REPORT Vol% Loss
۱۲۶۶ASTM D ۴۰ MAX Ppm Sulphur Total
۱۳۰ASTM D ۱a C°Carrosion 3hrs@ 100
۳۲۳ASTM D ۵۱.۵ Kpa C°Vapour Pressure,Reid @ 37.8
۸-۷ Lb
۳۸۱ASTM D ۴ MAX Mg/100 ml Gum Content (AIR JET)
۵۲۵ASTM D ۴۸۰ MIN Mins C°Induction Period @ 100
RED (1.0Kg/1000M3) Colour (Lovibound)
GC ۱ MAX Vol% Benzene
GC or D1319 ۳۵ MAX Vol% Aromatic
GC or D1319 ۱۸ MAX Vol% Octane Number (Research)
ASTM D2699 ۹۰ MIN Mercaptan Content
ASTM D3227 ۵ MAX Ppm Mercaptan Content
۱۵ MAX Vol% MTBE
۰ Wt% Oxygen Content