Process

Manages Process

21
مرداد

پروسه ی تجاری نقدی

۱. خریدارLOI  را میفرستد. ۲. فروشنده SCO  صادر میکند. ۳. خریدار پیشنهاد را و ICPO را به همراه اطلاعات بانکی کامل به منظور بررسی توسط فروشنده ارسال میکند. ۵....

ادامه مطلب
21
مرداد

شرایط کشتی به کشتی (STS)

۱.فروشنده PI را برای خریدار صادر می کند. ۲.خریدار مبلغی را که به عنوان پیش پرداخت در PI تعیین گردیده پرداخت می نماید. ۳.فروشنده Q۸۸را برای خریدار ارسال می...

ادامه مطلب
21
مرداد

شرایط پذیرش  LOI

۱.ال ا ای باید با سربرگ خریدار نهایی و رسمی باشد. ۲.ال ا ای باید به نام شرکت کیان پترولیوم بوده و نام بروکرها در آن ذکر شده باشد....

ادامه مطلب