• تلفن: 00983535227500
 • ایمیل: info@kianpetroleum.com

لیست قیمت

وایت اسپریت

دلار ۳۱۵ در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال
درخواست خرید

حلال سولوسو

دلار ۴۴۰ در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۵۰۰تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۲۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال
درخواست خرید

هیدرو کربن سنگین

دلار ۲۸۵ در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال
درخواست خرید
فروش ویژه

هیدرو کربن سبک

دلار ۱۲۰ در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۷۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال
درخواست خرید

گازوئیل

دلار ۳۱۵ در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰۰ تن
 • بازار هدف : افغانستان
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰۰ تن
 • محل تحویل : انبار شرکت ملی نفت
 • شرایط : طبق قوانین بورس انرژی
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال
درخواست خرید

وایت اسپریت

بیت کوین 0.027490 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال

گازوئیل

بیت کوین 0.027492 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰۰ تن
 • بازار هدف : افغانستان
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰۰ تن
 • محل تحویل : انبار شرکت ملی نفت
 • شرایط : طبق قوانین بورس انرژی
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال

بنزین

دلار ۲۷۰ در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰۰ تن
 • بازار هدف : افغانستان
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰۰ تن
 • محل تحویل : انبار شرکت ملی نفت
 • شرایط : طبق قوانین بورس انرژی
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال
درخواست خرید

حلال سولوسو

بیت کوین 0.038400 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۵۰۰تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۲۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال

بنزین

بیت کوین 0.023565 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰۰ تن
 • بازار هدف : افغانستان
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰۰ تن
 • محل تحویل : انبار شرکت ملی نفت
 • شرایط : طبق قوانین بورس انرژی
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال
فروش ویژه

پارافین مایع

دلار ۳۶۰ در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰ تن
 • بازار هدف : داخلی\صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰ تن
 • محل تحویل : درب کارخانه یزد
 • شرایط : ۲۰ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال
درخواست خرید

هیدرو کربن سنگین

بیت کوین 0.024870 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال

پارافین مایع

بیت کوین 0.031420 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰ تن
 • بازار هدف : داخلی\صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰ تن
 • محل تحویل : درب کارخانه یزد
 • شرایط : ۲۰ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال

پارافین جامد

دلار ۳۴۵ در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰ تن
 • بازار هدف : داخلی\صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰ تن
 • محل تحویل : درب کارخانه یزد
 • شرایط : ۲۰ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال
درخواست خرید

هیدرو کربن سبک

بیت کوین 0.010470 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۷۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال

پارافین جامد

بیت کوین 0.030110 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰ تن
 • بازار هدف : داخلی\صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰ تن
 • محل تحویل : درب کارخانه یزد
 • شرایط : ۲۰ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : ۳۱۰۰۰۰ریال