یکی برای یکی

مهمترین هدف ما” کارآفرینی،ایجاد مشاغل و خودکفایی نیازمندان واقعی جامعه است”

شرکت کیان پترولیوم اولین شرکت تخصصی بین المللی با ارائه اخبار رسمی ومقالات علمی معتبر در راستای کار افرینی و خودکفایی فعالیت دارد.

با توجه به اطلاع از شرایط زندگی های اجتماعی خانواده های جامعه هدف و چگونگی بروز و شکل گیری پدیده های اجتماعی و همچنین دغدغه های فراوان برای کمک و همیاری به جامعه و نیز ایجاد یک چرخه همیشگی در راستای بهروزی و خودکفایی نیازمندان ، اعضاء تصمیم به فعالیت اصولی در این حوزه را گرفتند.

کیان پترولیوم

بر همین باور، شرکت کیان پترولیوم با توکل و استعانت از درگاه خداوند متعال، با عزم و توانی مضاعف بدنبال نقش آفرینی موثر در ایجاد و بهبود شرایط زندگی برای خانواده های نیازمند واقعی و گروه های آسیب دیده و یا در معرض آسیب از پدیده های اجتماعی در شهر یزد و کلیه استان های محروم کشور خواهد بود.
بدین منظور بنا بر حجم خرید هر یک از مشتریان و نظر هیئت مدیره بین پنج الی ده درصد از مبلغ معاملات و درآمد خودکفایی حاصله برای شرکت به عنوان خیریه در نظر گرفته شده و سپس از منبع مذکور نسبت به شناسایی و یاری نیازمندان جامعه هدف اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
باشد که بتوانیم قدمی هرچند کوچک در جهت خودکفایی رشد و تعالی سرزمین عزیزمان ایران برداشته باشیم.

بخشی از جامعه هدف مورد حمایت خودکفایی ما:

  • یتیمان
  • کودکان کار وخیابانی
  • افراد بدسرپرست یا نیازمند سرپرست خانوار
  • خانواده های نیازمند دریافت کمک هزینه های تحصیلی
  • خانواده های نیازمند دریافت کمک هزینه جهیزیه
  • خانواده های نیازمند دریافت کمک هزینه های درمانی و تهیه دارو بیماران خاص
  • کارآفرینی ، خودکفایی مشارکت و تأمین مالی افراد نیازمند و ایجاد طرح های اشتغال زایی برای جوانان
  • ساخت و توسعه مراکز تحصیلی و آموزشی
  • و…

با هرمحصولی که شما سفارش بدهید،شرکت کیان پترولیوم به یک نیازمند کمک خواهد کرد(یکی برای یکی)

معین دانشیان
مدیرعامل

مقالات مرتبط