• تلفن: 00983535227500
  • ایمیل: info@kianpetroleum.com

چارت سازمانی کیان پترولیوم

شرکت کیان پترولیوم با رویکرد ارائه خدمات جدید در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با هدف اعتلای هرچه بیشتر این صنعت، چارت سازمانی خود را بنا نهاده است. یکی از استراتژی های این شرکت توسعه واحدهای تابعه و نمایندگی های این شرکت در کشورهای مختلف است که شرکت های توانمند در این عرصه می توانند با ساختار منافع مشترک از همکاری با شرکت کیان پترولیوم سود قابل ملاحظه ای کسب کنند.