• 98-3535227500+
  • info@kianpetroleum.com
  • 8:30 - 15:30

چارت سازمانی کیان پترولیوم

شرکت کیان پترولیوم با رویکرد ارائه خدمات جدید در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با هدف اعتلای هرچه بیشتر این صنعت، چارت سازمانی خود را بنا نهاده است. یکی از استراتژی های این شرکت توسعه واحدهای تابعه و نمایندگی های این شرکت در کشورهای مختلف است که شرکت های توانمند در این عرصه می توانند با ساختار منافع مشترک از همکاری با شرکت کیان پترولیوم سود قابل ملاحظه ای کسب کنند.

Translate »