18
اسفند

شیمیایی و حلال های پایه آلی

شركت كيان پتروليوم داراي چندين واحد تولیدی و بازرگانی پایه آلی زیرمجموعه و تحت قرارداد در استان يزد و سایر شهرهای کشور است،

كه درزمينه تولید و تامین انواع مشتقات نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی و پایه آلی 

و پالایشگاهی اللخصوص هیدروکربن سنگین، هیدروکربن سبک، وایت اسپریت، وایت اویل و…

بمنظور تامین نیاز های مشتریان بصورت بلند مدت فعاليت داشته

که این نشانگر آینده نگری و حصول اطمینان از تأمین با کیفیت و مستمر پایه آلی در قراردادهای بلند مدت شرکت كيان پتروليوم با مشتریان گرامی میباشد.

محصولات شیمیایی و حلال های پایه آلی 

 • اگزالیک اسید ( Oxalic acid)
 • منو اتانول آمین (MEA)
 • بیس فنل آ (BPA)
 • تری ایزودسیل فسفیت (TDP)
 • دی ایزودسیل فنیل فسفیت (DDPP)
 • تری نونیل فسفیت پایه آلی (TNP)
 • تری فنیل فسفیت (TPP)
 • ایزو دسیل الکل (IDA)
 • امیل اگزانتات پایه آلی (Amyl Xanthate)‎
 • تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)
 • متیلن کلراید (Methylene Chloride) کاتالیست (Catalyst)
 • دی بوتیل فتالات (DBP)
 • تترا هیدرو فوران (Tetra Hydro Furan)
 • متیل استات (Methyl Acetate)
 • ایزو بوتیل استات پایه آلی (Isobutyl Acetate)
 • تری کلرواتیلن (TCE)
 • دی اتانول آمین (DEA)
 • تری اتانول آمین متیل دی اتانول آمین (MDEA)
 • منومر وینیل استات (VAM)
 • بنزن (Benzene)
 • تولوئن (Toluene)
 • اورتوزایلین (Orthoxylene)
 • زایلین – مخلوط ایزومرها (Xylene – Isomers)
 • سولونت نفتا (Solvent Naphtha)
 • فنول (Phenol)
 • استون (Acetone)
 • برم پایه آلی (Bromine)
 • استیک اسید (Acetic Acid)
 • اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
 • اسید اولئیک (Oleic acid)
 • آدیپیک اسید (Adipic acid)
 • اسید فرمیک (Formic Acid)
 • اسید سیتریک (Citric Acid)
 • آنیلین (Aniline)
 • وینیل استات (Vinyl Acetate)
 • اتیل گلیکول پایه الی (Ethyl Glycol)
 • اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
 • دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol)
 • تری اتیلن گلایکول (Triethylene Glycol) مونو پروپیلن گلیکول پایه آلی (Monopropylene Glycol)
 • نئوپنتیل گلیکول (Neopentyl Glycol)
 • الکیل بنزن سنگین (HAB)
 • الکیل بنزن خطی (LAB)
 • ایزوسیانات (Isocyanates)
 • گلیسیرین (Glycerin)
 • مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
 • اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
 • پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
 • کلروفرم (Chloroform)
 • پلی سیلیکون (Polysilicon)
 • دی متیل اتر (DME)
 • انواع اپوکسی ها

 • اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid) اپوکسی رزین جامد (Epoxy Resin Solid) اسید کلریدریک (Chloridric Acid)
 • هاردنر پلی آمین (Polyamin Hardner) هاردنر پلی یورتان چسب گرم (Hot Melt Adhesive)
 • چسب پایه آب (Adhesive Water Based) چسب پایه حلال پایه آلی (Adhesive Solvent Based) Lauryl Alcohol کربوکسی متیل سلولز (CMC)
 • بی کربنات آمونیوم (Ammonium Bicarbonate)
 • پلی الکترولیت (کاتیونی، آنیونی)
 • آنتی اسکالانت (Anti Scalant)
 • پرکلرواتیلن (Perchloroethylene)
 • کلرو سیکلو هگزان (Chloro Cyclohexane) آلکید رزین (Alchid Resin)
 • متا بی سولفیت سدیم PVA
 • دوده صنعتی (Carbon Black)
 • ضد کف پایه آلی (Anti Foaming Agent)
 • پلی ونیل الکل (Polyvinyl Alcohol)
 • آب اکسیژنه (Hydrogen Proxide)
 • تیلوز (Tylose)
 • HEDP Mono Propylene Glycol دی اکتیل ترفتالات فتی الکل (Fatty Alcohol)
 • سیکلوهگزانون (Cyclohexanone)
 • تینر (Thinner)
 • بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)
 • پرمنگنات پتاسیم (Potassium Permanganate)
 • نونیل فنل (Nonylphenol)
 • نونیل فنل اتوکسیله (NPE)
 • تتراکلرواتیلن (Tetrachloroethylene) متوکسی پروپانول (Methoxy Propanol) ایزوپروپیل الکل (Iso Propyl Alcohol)
 • رزین فنولیک (Phenolic Resin)
 • آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics) آروماتیک سبک (Light Aromatics)
 • آروماتیک میکس (Mix Aromatic)
 • استئارات پتاسیم (Potassium Stearate) استئارات سدیم (Sodium Stearate) استئارات آلومینیوم پایه الی (Aluminium Stearate) استئارات منیزیم (Magnesium Stearate) استئارات روی (Zinc Stearate)
 • استئارات کلسیم (Calcium Stearate)
 • گوگرد زدا (Desulphurization)
 • اکتان افزا ( Octan Booster)
 • سیلیکاژل (Silica Gel)
 • ضد رسوب و ضد خوردگی ضد جلبک دمولسیفایر (Demulsifier)
 • آمونیوم بی سولفیت (Ammonium Bisulfite) پتاسیم بی سولفیت پایه الی (Potassium Bisulfite) بوتیل اکریلات (BA)
 • اسید سولفونیک (Sulfonic acid)