نکات ابتدایی در رابطه با گاز مایع LPG

سیلندر گاز مایع LPG

۱- LPG مخفف گاز پتروشیمی/نفتیِ مایع است.

۲- LPG یک گاز بی‌رنگ و بی‌بو است که بسیار قابل اشتعال است اما برای تشخیص این گاز در صورت انتشار از تجهیزات و سیلندرهای ذخیره‌سازی، به آن بوی مشخصی داده شده است.

۳- به دلیل اینکه LPG بسیار قابل اشتعال است (حدود قابلیت اشتعال پذیری بین ۲% تا ۱۰% حجم در هوا)، در نتیجه نباید منابع اشتعال نزدیک به مناطقی که LPG در آن ذخیره می‌شود، قرار داده شود.

۴- LPG سنگین‌تر از هواست. بنابراین، پخش آن دشوار است و هرگز نباید در سطح زیرزمین استفاده یا ذخیره شود، زیرا این ممکن است منجر به خفگی در فضای محدود شود.

۵- LPG در حالت مایع حدود نصف وزن آب است و بنابراین بر روی آب شناور می‌شود.

۶- LPG در سیلندرها تحت فشار حدود ۷ بار (۱۰۰ پی‌اس‌آی) به صورت مایع فشرده و ذخیره می‌شود. در دمای محیط، هنگامی که در فضای باز منتشر می‌شود، به گاز تبدیل می‌شود.

۷- یک حجم  معین LPG مایع، هنگام بخار شدن حدود ۲۵۰ برابر همان حجم، گاز تولید خواهد کرد.

۸- مانند گاز شهری، هنگامی که LPG می سوزد، با هوا ترکیب می شود و گاز دی‌اکسید کربن و بخار آب تولید می‌کند. با این حال، اگر هوا و/یا تهویه ناکافی باشد یا مخلوط هوا و گاز نامناسب باشد، ممکن است گاز منو‌اکسید کربن تولید شود که سمی است. بنابراین، هنگام کار با گاز مایع، لازم است تهویه به درستی انجام شود و اکسیژن کافی باشد تا احتراق کامل انجام شود.

۹- به ازای هر لیتر  گاز مایع سوخته شده، حدود یک لیتر بخار آب تولید می‌شود.

۱۰- در صورت تماس مستقیم گاز مایع با پوست، به دلیل از دست دادن سریع حرارت ناشی از بخار شدن مایع، روی پوست منجمد می‌شود که منجر به سوختگی سرد می‌شود.

۱۱- این گاز پتروشیمیایی به عنوان حلال بر روی برخی ترکیبات نفتی و لاستیک طبیعی عمل می‌کند. بنابراین، شلنگ سیلندرها  باید از مواد مقاوم در برابر LPG ساخته شوند تا از واکنش با LPG جلوگیری شود.

۱۲- سیلندرهای “خالی” هنوز خطرناک هستند زیرا آن‌ها کاملا “خالی” نیستند. در داخل یک سیلندر “خالی”، مقداری گاز باقیمانده وجود دارد که ممکن است منجر به احتراق یا انفجار شود.

سیلندر گاز مایع LPG و اهمیت جنس شلنگ
سیلندر گاز مایع LPG و اهمیت جنس شلنگ

مقالات مرتبط