نفت سفید (kerosene)

نفت سفید کیان پترولیوم
نفت سفید کیان پترولیوم

نفت سفید کیان پترولیوم

از حرارت دادن نفت خام در کوره در برج تقطیر اتمسفری نفت سفید حاصل می شود . نفت سفید یا نفت چراغ ماده ای با چگالی بین ۳g/cm 81.0 ـــ ۷۸.۰ ، که افزایش چگالی آن معرف وجود درصد بیشتری از هیدروکربورهای نفتنی و معطره است و کیفیت آن بستگی به نوع اجزاء تشکیل دهنده آن و حدود نقطه جوش آن دارد .سبک و شفاف است و به وسیله هیدروکربن های نفت سفید کیان پترولیوم  شکل  میگیرد. این ماده با روش تقطیر جزء به جزء نفت در درجه ۱۵۰ تا ۲۷۵ درجه سانتی گراد بدست می آید و در نتیجه این کار زنجیره های کربنی با یکدیگر ترکیب می گردند که در هر مولکول ۶ تا ۱۶ اتم کربن موجود است .

رنگ طبیعی این فرآورده بی رنگ بوده و با توجه به تصفیه های ویژه ای که بر روی نفت سفید کیان پترولیوم  انجام می گیرد ، فاقد هر گونه بوی تند و نامطبوع می باشد . نفت سفید از آغاز پیدایش صنعت نفت تا ۵۰ سال،  مهمترین فراورده نفتی بود. نخست بعنوان روغن چراغ بکار می رفت و هنوز هم در مواردی برای تولید روشنایی بکار می رود.

مشخصات مهم نفت سفید نقطه اشتعال

نقطه اشتعال یک مایع نفتی حداقل درجه حرارتی است که بخار حاصل از آن در مجاورت شعله برای چند لحظه مشتعل گردد. به عبارت دیگر نقطه اشتعال نفت سفید کیان پترولیوم درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت به اندازه کافی بخار تولید می شود که با عوامل موجود در مقابل شعله قابل اشتعال گردد .

نقطه اشتعال مواد نفتی معرف مقداری مواد سبک موجود در آن است و بنابراین به کمک آن می توان با در نظر گرفتن حد انفجار ، احتمال انفجار در مخازن نفتی را پیش بینی کرد. نقطه اشتعال نفت سفید نباید از ۱۰۰ درجه فارنهاریت پایین تر باشد. نقطه اشتعال نفت چراغ بین ۳۷ تا ۶۵ درجه سانتی گراد (۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه فارنهایت ) و دمای اشتعال خودکار آن ۲۲۰ درجه سانتی گراد ( ۴۲۸ درجه فارنهایت ) می باشد. پایین بودن نقطه اشتعال به علت وجود هیدروکربورهای ردیف بنزین می باشد که باید در هنگام پالایش همواره کنترل گردد .

مقالات مرتبط