فراورده های شیمیایی

شرکت کیان پترولیوم دارای پرسنل متخصص در زمینه های فنی مهندسی ، عملیات ،IT ،HSE و عملیات مالی و بازرگانی می باشد که دارای چندین واحد پالایشگاهی زیرمجموعه و تحت قرارداد است که امکان ارائه انواع محصولات پالایشگاهی را به بازارهای داخلی و خارجی را با قیمت های رقابتی ایجاد کرده است که این نشانه پتانسیل های بالای این شرکت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می باشد

فراورده های شیمیایی

 • آلی
 • معدنی
 • کود شیمیایی

شما می توانید از طریق فرم زیر درخواست سفارش خود را برای ما ارسال کنید. همکاران ما در واحد فروش با شما تماس خواهند گرفت.

فراورده های آلی

 • اگزالیک اسید ( Oxalic acid)
 • منو اتانول آمین (MEA)
 • بیس فنل آ (BPA)
 • تری ایزودسیل فسفیت (TDP)
 • دی ایزودسیل فنیل فسفیت (DDPP)
 • تری نونیل فسفیت (TNP)
 • تری فنیل فسفیت (TPP)
 • ایزو دسیل الکل (IDA)
 • امیل اگزانتات (Amyl Xanthate)‎
 • تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)
 • متیلن کلراید (Methylene Chloride)
 • کاتالیست (Catalyst)
 • دی بوتیل فتالات (DBP)
 • تترا هیدرو فوران (Tetra Hydro Furan)
 • متیل استات (Methyl Acetate)
 • ایزو بوتیل استات (Isobutyl Acetate)
 • تری کلرواتیلن (TCE)
 • دی اتانول آمین (DEA)
 • تری اتانول آمین
 • متیل دی اتانول آمین (MDEA)
 • منومر وینیل استات (VAM)
 •  بنزن (Benzene)
 • تولوئن (Toluene)
 • اورتوزایلین (Orthoxylene)
 • زایلین مخلوط ایزومرها(Xylene Isomers)
 • نفتا (Solvent Naphtha)
 • فنول (Phenol)
 • استون (Acetone)
 • چسب پایه آب (Adhesive Water Based)
 • چسب پایه حلال (Adhesive Solvent Based) Lauryl Alcohol
 • کربوکسی متیل سلولز (CMC)
 • بی کربنات آمونیوم (Ammonium Bicarbonate)
 • پلی الکترولیت (کاتیونی، آنیونی) آنتی اسکالانت (Anti Scalant)
 • پرکلرواتیلن (Perchloroethylene)
 • کلرو سیکلو هگزان (Chloro Cyclohexane)
 • آلکید رزین (Alchid Resin)
 • متا بی سولفیت سدیم PVA
 • دوده صنعتی (Carbon Black)
 • ضد کف (Anti Foaming Agent)
 • پلی ونیل الکل (Polyvinyl Alcohol)
 • آب اکسیژنه (Hydrogen Proxide)
 • تیلوز (Tylose) HEDP
 • Mono Propylene Glycol دی اکتیل ترفتالات
 • فتی الکل (Fatty Alcohol)
 • سیکلوهگزانون (Cyclohexanone)
 • تینر (Thinner)
 • بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)
 • پرمنگنات پتاسیم (Potassium Permanganate)
 • تتراکلرواتیلن (Tetrachloroethylene)
 • متوکسی پروپانول (Methoxy Propanol)
 • ایزوپروپیل الکل (Iso Propyl Alcohol)
 • رزین فنولیک (Phenolic Resin)
 • آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
 • آروماتیک سبک (Light Aromatics)
 • آروماتیک میکس (Mix Aromatic)
 • استئارات پتاسیم (Potassium Stearate)
 • استئارات سدیم (Sodium Stearate)
 • استئارات آلومینیوم (Aluminium Stearate)
 • استئارات منیزیم (Magnesium Stearate)
 • استئارات روی (Zinc Stearate)
 • استئارات کلسیم (Calcium Stearate)
 • گوگرد زدا (Desulphurization)
 • اکتان افزا ( Octan Booster)
 • سیلیکاژل (Silica Gel)
 • ضد رسوب و ضد خوردگی ضد جلبک دمولسیفایر (Demulsifier)
 • آمونیوم بی سولفیت (Ammonium Bisulfite)
 • پتاسیم بی سولفیت (Potassium Bisulfite)
 • بوتیل اکریلات (BA)
 • اسید سولفونیک (Sulfonic acid)
 • نونیل فنل اتوکسیله (NPE)
 • نونیل فنل (Nonylphenol)

فراورده های معدنی

 • نیترات نقره (Silver nitrate)
 • اسید بوریک (Boric Acid)
 • آمونیوم نیترات (Ammonium nitrate)
 • سدیم فلورید (Sodium fluoride)
 • کربنات استرانسیم (Strontium Carbonate)
 • پرسولفات آمونیوم (Ammonium Persulfate)
 • آهک هیدراته (Calcium Hydroxide)
 • کاتالیست (Catalyst)
 • سلنیم (Selenium)
 • گوگرد (Sulfur)
 • اسید نیتریک (Nitric Acid)
 • سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)
 • کلسیم کاربید (Calcium Carbide)
 • کلرید پتاسیم (Potassium Chloride)
 • هیدروکلریک اسید (Hydrochloric Acid)
 • هیدروفلوئوریک اسید (Hydrofluoric Acid)
 • سدیم متا بی سولفیت (Sodium Metabisulfite)
 • سدیم کربنات (Sodium Carbonate)
 • کربن فعال (Activated charcoal)
 • فسفر (Phosphorus)
 • اسید فسفریک (Phosphoric Acid)
 • آمونیاک مایع (Liquid Ammonia)
 • محلول آمونیاک (Ammonia Solution)
 • تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide)
 • پلی آلومینیوم کلراید فسفات (Phosphate)
 • دی کلسیم فسفات (DCP)
 • هگزا متا فسفات سدیم (Sodium Hexameta Phosphate)
 • سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)
 • تالک (Talc)
 • آهک هیدرات Fat mix
 • گام رزین (Gum Rosin)
 • بنتونیت (Bentonite)
 • خاک دیاتومه (Diatomaceous Earth)
 • آلومینا تبولار (Tabular Alumina)

 

 • هیپو کلریت کلسیم (Calcium Hypochlorite)
 • سولفات منگنز (Manganese sulfate)
 • سولفات آلومینیوم (Aluminium Sulfate)
 • سولفات منیزیم (Magnesium sulfate)
 • سولفات آهن (Iron Sulfate)
 • سولفات مس (Copper sulfate)
 • سولفات نیکل (Nickel Sulfate)
 • سولفات روی (Zinc Sulfate)
 • سولفات آمونیوم (Ammonium Sulfate)
 • سولفور سدیم (Sodium Sulphide)
 • سود سوز آور (Sodium Hydroxide)
 • سدیم سولفات (Sodium sulfate)
 • منتول  Rutile Menthol
 • فریک کلراید (Menthol)
 • (Ferrric Chloride)

اوره صنعتی (Urea Industrial) HEC 5000

کود شیمیایی

 • سولفات آمونیوم (Ammonium Sulfate)
 • کود شیمیایی (Chemical Fertilizer)
 • اوره (Urea)