صنایع-پتروشیمی-کیان-پترولیوم
14
بهمن

صنایع پتروشیمی (Petrochemical industry)

صنایع-پتروشیمی-کیان-پترولیوم
صنایع-پتروشیمی-کیان-پترولیوم

صنایع پتروشیمی

بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده هاي شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می کند.

امروزه فراورده هاي نفتی علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه ، روغن موتور و غیره در تهیه بسیاري از قطعات مورد نیاز ساخت وسائط نقلیه نقش ارزنده اي دارند . فراورده هاي نفتی در تهیه سوخت موشک هاي هدایت کننده ، سفینه  هاي فضایی و ماهواره ها و حتی در ساخت بسیاري از قطعات داخلی آنها کاربرد اساسی دارد. ماده اولیه بیشتر داروها و حتی آنتی بیوتیکها از ترکیبات نفتی مشتق می شود. واژه ي پتروشیمی از دو کلمه “پترول ” و “شیمی ” ترکیب شده و معنی لغوي آن مواد شیمیایی حاصله از نفت صنایع پتروشیمی است .

مواد شیمیایی حاصله از نفت

این واژه براي اولین بار در سال 1942  توسط عده اي از سازندگان مواد شیمیایی براي تبلیغات به کار برده شد . به طور کلی مواد پتروشیمی ، آن گروه از محصولات شیمیایی هستند که از طریق تغییر شکل یافتن یا فعل و انفعالات قسمتی از هیدروکربور هاي نفت یا گاز طبیعی با سایر مواد تهیه می شوند . محصولات پتروشیمی داراي موارد استعمال عمومی و صنعتی متعدد از قبیل پارچه ( نایلون ، داکرون ، پشم و پنبه مصنوعی ) لوازم الکتریکی ، کودهاي شیمیایی ، حلال ها ، مواد پاك کننده و غیره است.

محصولات صنایع پتروشیمی را می توان به سه دسته مشخص تقسیم کرد :

  • محصولات اصلی مانند اتیلن ( براي ساخت مواد بی حس کننده ، ضد یخ و شوینده ها ) ،
  • پروپیلن ( براي ساخت استون و فنول ) ، بنزن ( براي ساخت سایر مواد شیمیایی و مواد منفجره ) ،
  • تولوئن ( هنگام تصفیه بنزین بعنوان حلال) ، زایلن ( بعنوان حلال و مواد شوینده ) ،
  • گوگرد، آمونیاك و غیره . این محصولات پایه و اساس محصولات متعدد دیگر پتروشیمی را تشکیل می دهند.
  • محصولات میانی که از محصولات اصلی تولید شده و مواد اولیه کارخانه هاي تولید کننده محصولات نهایی را تشکیل می دهند . مانند پلی کلرو وینیل (پی وي سی ) ، ملامین و…
  • محصولات نهایی که براي ساختن لوازم و ابزار مورد مصرف صنایع پتروشیمی و عموم مردم به کار می روند ، مانند الیاف مصنوعی ، اشیاي پلاستیکی ، لاستیک ، کود هاي شیمیایی و غیره .

تاریخچه  

اقوام متمدن دوران باستان ، به ویژه سومري ها و آشوري ها و بابلی ها در حدود چهار هزار و پانصد سال پیش در سرزمین میان رودان (محل عراق کنونی) با برخی از مواد نفتی که در دریاچه قیر بدست می آمد ، آشنایی داشتند. آنان از خود قیر به عنوان ماده غیر قابل نفوذ استفاده می کردند .

رومی ها و یونانی ها نیز مواد قیري را براي غیر قابل نفوذ کردن بدنه کشتیها به کار می بردند و همچنین براي روشنایی و گرم کردن نیز از آن بهره می جستند. با توسعه و پیشرفت تکنولوژي حفاري در اواسط قرن نوزدهم و تکنولوژي تقطیر و پالایش نفت در اواخر قرن نوزدهم و استفاده از آن در موارد غیر سوختی ، جهش حیرت آوري بوجود آمد. به طوري که امروزه صنایع پتروشیمی نقش اساسی و بنیادي در رفع نیاز عمومی جامعه به عهده دارد.

صنایع پتروشیمی

نفت و مشتقات آن نه تنها در برآوردن نیازهاي انسان در زمینه سوخت ، انرژي و الیاف نقشی بنیادي دارد

بلکه پیدایش و تکامل صنایع گوناگون مهمی را موجب شد که به پاره اي از آنها اشاره می شود :

  • همزمان با پالایش نفت خام ، کاربرد موتورهاي درون سوز جنبه عمومی به خود گرفت و میلیونها ماشین بنزین سوز به بازار عرضه شد.
  • امروزه فراورده هاي نفتی علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه ، روغن موتور و …، در تهیه بسیاري از قطعات مورد نیاز ساخت وسائط نقلیه نقش ارزنده اي دارند و تلاش بر این است تا بدنه اتومبیل را از مواد پلاستیکی که آنها را از پلیمریزاسیون ترکیبات نفتی می توان بدست آورد ، بسازند.
  • فراورده هاي نفتی در تهیه سوخت موشک هاي هدایت کننده ، سفینه هاي فضایی و ماهواره ها و حتی در ساخت بسیاري از قطعات داخلی آنها کاربرد اساسی دارند.
  • ماده اولیه بیشتر داروها و حتی آنتی بیوتیکها از ترکیبات نفتی مشتق می شود. به ویژه تقریباً تمام مواد پاك کننده

، باکتري کشها و … از مشتقات نفتی و محصولات صنایع پتروشیمی می باشد. امروزه زندگی بدون محصولات پتروشیمی بسیار مشکل است .