چگونگی تشکیل و تغیرات تاثیر گذار میعانات گازی

تاثیر-میعانات-گازی-kianpetroleum
تاثیر-میعانات-گازی-kianpetroleum

تاثیر تشکیل میعانات

گاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال می‌شود عمدتاً حاوی حجم قابل ملاحظه‌ای میعانات است. مخصوصاً زمانی که حجم برداشت گاز از مخزن زیاد باشد. میعانات گازی به جریان هیدروکربنی مایع گفته می‌شود که در ذخایر گاز طبیعی وجود دارد و به صورت رسوب و ته‌نشین در گاز استخراجی یافت می‌شود.

در مخازن گاز میعانی، تشکیل قطرات میعانات در نواحی اطراف چاه به دلیل افت فشار بالاتر از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا این پدیده موجب دوفازی شدن جریان و کاهش تراوایی نسبی فاز گاز شده و بر روی میزان تحویل‌دهی چاه تاثیر منفی می گذارد. گاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال می‌شود عمدتاً حاوی حجم قابل ملاحظه‌ای میعانات گازی است. مخصوصاً زمانی که حجم برداشت گاز از مخزن زیاد باشد. تاثیر میعانات گازی بر مخزن بیشتر میشود.

ماهیت میعانات گازی

میعانات گازی به جریان هیدروکربنی مایع گفته می‌شود که در ذخایر گاز طبیعی وجود دارد و به صورت رسوب و ته نشین در گاز استخراجی یافت می‌شود و عمدتاً از پنتان و هیدروکربنهای سنگینتر (+C5) تشکیل شده و دارای گوگرد پایین می‌باشد و معمولاً عاری از انواع فلزات است و تقریباً نیمی از آن را نفتا تشکیل می‌دهد. میعانات گازی بر خلاف بوتان و پروپان نیازمند شرایط ویژه برای مایع ماندن نیستند و به شیوه‌های مختلف قادر به تبدیل به نفت سفید، بنزین، سوخت جت و… هستند. جریان مایع برای عمل تفکیک تاثیر میعانات گازی از آب و محلول MEG (که به منظور جلوگیری از یخ زدگی جریان گاز به خطوط لوله تزریق می‌شود) و گازهای باقیمانده وارد یک جداکننده سه فازی می‌شود.

جریان هیدروکربنی مایع (میعانات گازی) جداشده، که در اثر افت فشار ناگهانی با عبوراز یک شیر فشار شکن به صورت دو فازی در آمده، وارد اولین Flash Tank می‌شود سپس عمل تفکیک دو فاز بر اساس تعادل فازی بین بخار و مایع در دما و فشار نهایی جریان، درون Flash Tank صورت می‌پذیرد. بدین گونه می‌توان عناصر فرار را از جریان اصلی مایع حذف نمود.

تاثیر میعانات گازی

جریان مایع خروجی برای جداکردن عناصر سبک بیشتر، وارد Flash تانک بعدی که در فشار پایین تری عمل می‌کند می‌شود و این عملیات تا رسیدن به یک RVP معین تکرار می‌گردد. در اینجا باید گفت که انفجار نفت خام در نفتکش‌ها امری غیرمعمول است زیرا این ماده قابلیت احتراق بالایی ندارد، و این ویژگی تاثیر میعانات گازی را بیشتر میکند. اما در مقابل، میعانات گازی به مانند بنزین در صورت اشتعال یا اعمال فشار به مخزن به صورت ناگهانی منفجر می‌شوند. بنابراین، یکی از دلایل تلفات بالا و ناگهانی حادثه سانچی نیز همین خاصیت است. بر اساس منابع آزمایشگاهی نقطه اشتعال ممکن است به منفی ۱۸ درجه نیز برسد.

مقالات مرتبط