برندینگ جایگاه سوخت

تجهیز جایگاه های سوخت - کیان پترولیوم
تجهیز جایگاه های سوخت – کیان پترولیوم

برندینگ چیست؟

طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع فراورده های نفتی  و یا همان طرح برندسازی جایگاه های سوخت رویکرد جدید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در رابطه با توسعه جایگاه های عرضه سوخت فراورده های نفتی میباشد بدین معنا که شرکت های توانمند با سابقه اجرایی مرتبط پس از طی فرایندهای ارزیابی و کسب حداقل امتیاز لازم موفق به اخذ مجوز و شروع فعالیت در حوزه توضیح فراورده های نفتی میگردند.

این شرکت ها با تحت پوشش قراردادن  و یا احداث مجموعه ای از جایگاه های عرضه سوخت نسبت به خرید و تحیل فراورده بعد از درب انبار و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش و توزیع به موقع ان در جایگاه های تحت پوشش اقدام نموده و ماموریت برندینگ عرضه پایدار پیوسته فراورده برندینگ به مصرف کنندگان نهایی با کمیت و کیفیت استاندارد تعیین شده ارائه خدمات مورد نیاز وسائط نقلیه و ایجاد محیط کاری و حرفه ای و امن برای کارکنان سازمان خود و جایگاه های تحت پوشش است.

هدف و چشم انداز اصلی طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع جایگاه های سوخت

ارتقای رفاه مشریان وحمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرایند خرید دریافت ،حمل،توزیع و نظارت بر عرضه ی سوخت و کاهش نقش دولت در تصدی گری توزیع فراورده های نفتی به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان است .

 اجرای این طرح مسئولیت نظارت عالیه بر کیفیت وکمیت فراورده های عرضه شده در جایگاه برندینگ تحت پوشش در راستای حفظ حقوق شهروندی مصرف کنندگان وهمچنین توانمند سازی و حمایت از توسعه بخش خصوصی بر عهده ی شرکت ملی بخش فراورده های نفتی ایران میباشد .

هم اکنون توزیع فراورده های نفتی در سراسر کشور از طریق حدود۶۰۰۰نقطه عرضه انجام میشود که شامل جایگاه های عرضه سوخت بنزین  ،نفت گاز و سی ان جی است که بدلیل نوع مالکیت جایگاه ها بازار انحصاری،پایین بودن بهره وری و پراکندگی گسترده،اعمال مدیریت دولتی ،استاندارد سازی خدمات و توسعه رقابت در انها با هدف افزایش کیفیت و خدمات ارائه شده مصرف کنندگان نهایی وجود ندارد .

مزایای برندینگ برای شرکت ها

۱-افزایش وفاداری مشتری به کالاوخدمات قابل عرضه

۲-افزایش سوداوری

۳-محدودسازی ورودرقبای جدیدبدلیل ضرورت عرضه باکفیت خدمات و…

۴-کاهش اسیب پذیر درمقابل رقبا

۵-و همچنین برندینگ سبب کاهش هزینه های تبلیغات میگردد

مزایای برندینگ برای مشتریان

برندسازی نه تنها برای کسب و کار بلکه برای مشتریان نیز ارزش های متفاوت بسیاری به همراه خواهد داشت محصولات خدماتی که تحت نام یک برند متمایز به بازارعرضه میشوند، باکارامدی وبهره وری بیشترین نیازهای مشتریان را پوشش خواهند داد.

بدین ترتیب مشتریان باوفاداری خودبه برندهای قوی وشناخته شده ازمحصولات وخدماتی که رضایت انهارا تامین نمیکنند،پرهیزخواهندکرد .یک برند موفق میتواند به مشتریان درتجسم ودرک بهتری از محصول یاخدمت کمک کند.یک برند قوی دارای مشخصه های عمده ای است که موجب به بازده مضاعفی برای کسب وکارمیشود، ارزش متمایزی به مشتری ارائه میکند .

مطابق بامیل وخواسته مشتریان است، برندینگ جایگاه شرکت را درسطح بازارتقویت میکند،ازاستخدام وانحصاربرخوردار است،ودارای ماندگاری درطول زمان می باشدسوخت برندعاملی درتصمیم گیری خرید مشتری میتواند باشد،

مزایای برند سازی برای جایگاه داران

برندسازی مزایایی غیرازسوخت برندنیزدارد. جایگاه دارمیتواند ازمزیت بهره مندی ازدانش شرکت نفتی درحوزه فروش سوخت جهت جذب بیشتر مشتریان واموزش کارکنان استفاده نماید.

همچنین جایگاه دار حمایت های مالی مانند وام برای بهبود ظاهر نمای ساختمان دریافت میکند.دربرابر دیدگان میلیون ها مشتری مسلم است که ارزشیابی بالایی داردو به همین دلیل است ک به شرکت های نفتی بزرگ به برندینگ جایگاه های سوختی که تحت مالکیت ومدیرتشان نیست ادامه میدهند.

دلیل دوم نیز این است که روابط تحت برند برای شرکت های نفتی مشتریان تضمین شده برای محصولاتشان با یک حجم قابل پیش بینی ایجاد مکند .الگو گیری از عملکرد دیگر کشورها وبا در نظر گرفتن ویژگی های خاص حاکم در کشور با محدودیت های موجود برندسازی جایگاه های سوخت نیازمند ایجاد بستر در گذر زمان و بومی سازی میباشد.

برندهای ایرانی میتوانند با احداث یا زیر پوشش قرار دادن جایگاه ها سوخت نسبت به ارائه ی خدمات در این بازار بدون محدودیت جغرافیایی به فروش سوخت در سراسر کشور مبادرت کرده.

مقالات مرتبط