شرایط سرمایه گذاری در بخش بازرگانی

شرایط سرمایه گذاری در بخش بازرگانی کیان پترولیوم

سرمایه‌گذارى در امور بازرگانی  شرکت کیان پترولیوم  نوعی سرمایه‌گذارى در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است که اشخاص حقیقی و حقوقی  با کمترین توان مالی امکان مشارکت در امور بازرگانی حوزه محصولات پتروشیمی-پالایشگاهی در بخش خصوصی را پیدا می کنند و این شرکت را در به کارگیرى و استفاده از سرمایه های خرد و مطابق مقررات پیش‌بینى شده در قوانین سرمایه‌گذارى در امور بازرگانی محصولات پتروشیمی-پالایشگاهی شرکت کیان پترولیوم مشارکت کرده  و بدون ربا از طریق بخش خصوصی تحصیل سود می کنند.

رویکرد سرمایه گذاری در شرکت کیان پترولیوم

  • یکپارچگی و انسجام کلیه فرآیند جذب سرمایه گذار با رویکرد توسعه ای.
  •  اصلی ترین هدف، کمک به توسعه اقتصادی در سایه خدمت مردم.
  • کسب سهم بیشتر جذب سرمایه گذار در این صنعت به منظور کاهش خام فروشی و بهره وری بیشتر.
  •  روان سازی فرآیند جذب سرمایه گذار، ایجاد و معرفی فرصت های رقابتی سرمایه گذاری.
  •  پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در این صنعت  مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی.
  •  کمک در ایجاد ارزش افزوده بیشتر.
  • سهیم شدن در  ارتقای صنعت پتروشیمی-پالایشگاهی ایران در راستای مقاومت اقتصادی.
  • دریافت و انتقال ایده های نو سرمایه گذاران به عنوان کارآفرینان این بخش از صنعت .
  • کسب سود بیشتر سرمایه خرد ، با مشارکت در صادرات محصولات پتروشیمی-پالایشگاهی.

شرایط و نحوه سرمایه‌گذارى در امور بازرگانی شرکت کیان پترولیوم

– مبلغ سرمایه‌گذارى در امور بازرگانی حداقل براى ۱۲ماه نزد شرکت باقى بماند و مبلغ سرمایه گذاری نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى محاسبه کمتر نباشد.

  – سود سرمایه‌گذارى در امور بازرگانی مشتریان در آخرین روز کارى هر۳ ماه بانکی محاسبه شده و در نخستین ساعات روز کاری بعد به حساب سرمایه گذار واریز می شود.

  – حداقل مبلغ برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و محاسبه سود، ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال است.

  – در قبال سپرده گذاری، تاریخ برگ رسید واریزی به منزله تاریخ شروع سرمایه گذاری می باشد.همچنین برای سرمایه گذار،برگه سرمایه گذاری توسط شرکت صادر و ارائه مى‌شود.

  – نرخ سود علی‌الحساب  سرمایه‌گذارى در امور بازرگانی محصولات پالایشگاهی-پتروشیمی %۲۲ روز شمار می باشد.

  – سن قانونى برای سرمایه گذاری ۱۸ سال تمام است.

  – سود علی الحساب متقاضى سرمایه‌گذارى در امور بازرگانی ، به همان حساب واریز کننده سرمایه به شرکت MPCI واریز میشود.

  – درصورت بستن این حساب قبل از سررسید، سپرده مشمول ضوابط و مقررات شرکت شیمی صنعت خاورمیانه می شود.

  – تمدید این گونه سرمایه گذاری براى مدت و مبلغی مانند مدت و مبلغ اولیه درصورت تایید شرکت امکان پذیر است.

  – حق ابطال ، افزایش و کاهش سطح سرمایه گذاری بیش از سر رسید ممکن است.

  – درصورت مطالبه مبلغ سپرده قبل از ۹۰ روز، به سپرده یا مبلغ مطالبه شده سود ۱۵% تعلق می‌گیرد (۹۰ روز مدت زمان لازم برای تامین محصول، صادرات و واریز شدن مبلغ محموله توسط خریدار به حساب شرکت می باشد) و مبلغ سرمایه گذاری بین ۲ تا ۱۰ روز کاری توسط شرکت به حساب واریزکننده سرمایه گذاراسترداد می گردد.

  – سود متقاضیان ابطال سرمایه گذاری پس از ۹۰ روز و پیش از سر رسید مدت تعهد شده در برگه تضمین به میزان %۸۰ از سود پیشبینی شده می باشد.

  – در صورت تمدید سپرده سرمایه‌گذارى ، این سپرده به عنوان سپرده جدید تلقى و مشمول مقررات مربوط به سال تمدید مى‌شود.

-امکان انتقال اصل سپرده‌ سرمایه‌گذارى و سود متعلق به آن پیش از سر رسید به سایر اشخاص (بستگان درجه یک صاحب سپرده) برای مبالغ بالای ۱۰ میلیون تومان که برگه تضمین استرداد اصل و سود حاصله را در یافت کرده اند فراهم است.

-این شرکت استرداد اصل سپرده‌ سرمایه‌گذاری وسود مشارکت آن را طبق قرارداد منعقده تعهد می‌کند که این برگه تضمین با توجه به اطلاعات شخصی ارائه شده سرمایه گذار و اسکن مدارک ارسال شده تنظیم میشود و بصورت حضوری و یا در صورت تمایل سرمایه گذار توسط اداره پست به سرمایه گذار تحویل میگردد.